Yon elèv ki nan klas dezyèm teste pozitif pou kowonaviris nan premye jou lekòl

28

Georgie____(TRiboLAND)  Dapwè yon distrik skolè, yon elèv ki nan dezyèm ane nan Georgie teste pozitif pou kovid-19 apwè ke li te retounen nan premye jou lekòl la.

Lekòl Elemantè Sixes ki nan kontre Cheroke nan Georgie konmanse aprantisaj fas a fas li yè lendi a. Sepandan, yè madi a, responsab yo nan edikasyon nasyonal fèmen yon klas tanporèman pou yon netwayaj an profondè e prè yon 20 elèv ansanm ak profesè a te oblije an karatèn pou 2 semèn aprè ke yo anrejistre a ka pozitif la.

Comments are closed.