Lopital OFATMA Pòdpe a, ofisyèlman ouvè pou bay popilasyon an swenyaj medikal

862

05 – 13 – 2024

Pòdpè, Ayiti _____(TRiboLAND) Direktè Jeneral OFATMA, Dr Carl François inogire Lopital OFATMA Nòdwès la ki trouve-l nan zòn Lasalin, Pòdpè jodi lendi 13 me 2024 la. Direktris OFATMA nan Nòdwès, Dr Carline Leandre Thelusnor te ouvri aktivite a pou swete byenvini a tout moun ki vin patisipe nan jounen pòt ouvèt sila, avan li bay Direktè Medikal Lopital la, Dr Dorestin Wilgens entèvni.

Pou Direktè Medikal Lopital OFATMA Nòdwès la, se yon moman yo tap tann. Lopital sila pral desèvi popilasyon an atravè divès sèvis ki disponib. Direktè a kontinye pou di, nan sa ki gen pou wè ak sante, depatman Nòdwès la te vrèman mal plase, men avèk ouvèti Lopital OFATMA dirijan yo moutre volonte ki genyen pou remete depatman sou kat sante a.

Kanta Direktè Jeneral OFATMA, Dr Carl François. Li kòmanse pandan li mete aksan sou konesans moun yo dwe genyen de enstitisyon sila, paske anpil moun kap travay anndan-l pa konnen li byen, vwa pou lòt moun. OFATMA kreye nan lane 1960 gras ak yon lwa, ki lye ak sekirite sosyal. Se yon enstitisyon otonòm ki pa resevwa oken finansman nan men Leta, men fonksyone pito ak lajan asire yo.

Fonksyonnman OFATMA chita sou 2 volè, premye a se yon sèvis asirans kote depans operasyonèl yo plis chita nan chèche lajan nan enstitisyon piblik tankou prive ki afilye avèk yo. Epi sèvis medikal la, genyen pou wè ak plizyè lopital key o genyen nan diferan depatman nan peyia.

Direktè a kontinye pou di, li swete lopital la sèvi popilasyon an tout bon vre. Sou inisyativ ansyen Prezidan Jovenel Moise, epi finanse anba lobedyans peyi Taiwan a rezon 8 milyon dola Ameriken. Lopital fini depi nan lane 2022. Se yon Lopital ki gen kapasite pou bay diferan sèvis, ak anviwon 120 kabanm. Fonksyonnman operasyonèl lopital la ap genyen pou wè ak volonte asire yo,

Aprè entèvansyon Direktè a, Evèk Dyozèz la Monsenyè Charles Peters Barthelus beni espas la e pèmèt tout moun ki te prezan vizite espas konsène yo nan tout entegralite.
Comments are closed.