Me ki jan “Sentòm Varyan Omicron” an manifesté sou ou.

2,187

Me ki jan “Sentòm Varyan Omicron” an manifesté sou ou.

Dapwè réchèch kem fè, me sam jwenn :
Doné yo montré ke moun ki enfekté ak varyan Omicron an soufri ak :
Ou gen Doulè nan kòw.
Ou gen Mal tèt.
Ou gen Fatig ekstrèm
Konjesyon nan nen (nenw bouché).
Ou gen Tous Sèk ki fèw santi tankou gòj ou ap gratew.
Ou gen Lafyèv.
O gen pèt apeti.
Wap swé lannwit, menw frèt ki karakterizé pa yon épizòd répeté tankouw cho epiw frèt, ki se yon swè ekstrèm.
Ou gen doulè nan misk ou, patikilyèman ki lokalize nan rejyon lonbèw tankou nan rèl dow…
Antouka depiw soufri nan doulè sa yo kew pat konn soufri avan se pwan swen kòw kont Varyan Omicron Corona a….

LEA
Conseiller à distance
02 Janv. 2022

Comments are closed.