Yon gwoup sitwayèn ak sitwayen manifeste nan vil Tigwav pou denonse sa yo rele ensekirite jidisyè.

781


05 – 15 – 2024


Tigwav, Ayiti ___(TRiboLAND) Yon gwoup sitwayèn ak sitwayen manifeste pasifikman nan vil Tigwav jounen madi 14 me 2024 la, nan lide pou denonse ensekirite jidisyè nan jiridiksyon an, akoz jistisyab yo kap sibi lenjistis, abi otorite elatriye.

Gwoup sitwayèn ak sitwayen sa yo, ki te demare manifestasyon pasifik la sou Plas Dam Tigwav la, yo pakouri plizyè ri nan vil la ak pankat nan men yo ki make divès revandikasyon, yo tal bout devan tribinal sivil premye enstans lan ki loje pakè jiridiksyon Tigwav la.

Pankat yo te kapab montre slogan tankou: jistis sosyal pou tous, stop vyolans, jistis pou Tigwa, endepandans lajistis la, non ak diskriminasyon jidisyè, lajistis pa dwe la pou mete pawòl nan bouch moun, e aba opresyon jiridik.

Toutfwa, gwoup sitwayèn ak sitwayen angaje yo, plede pou yon lajistis endepandan nan jiridiksyon an, jij depè, komisè yo, dwayen, jij enstwiksyon yo pa dwe ap sibi ensekirite jidisyè ki selon yo, chak fwa yo sibi ensekirite jidisyè ki piwo nan nivo leta a, se yo menm jistisyab kap peye konsekans la.Comments are closed.