Tarif jidisyè 2009 la, lakòz gwo diskisyon nan tribinal premyè enstans Pòdpè a.

102

Pòdpè____(TRiboLAND) Tablo ki pote non “tarif jidisyè” ki konfòm ak arète oktòb 2009 la, lakòz tout lajounen gwo diskisyon nan mitan jistisyab, grefye ak isye sou kesyon taks sou sèvis jidisyè yo.

Yon sityasyon ki bay gwo tèt chaje, daprè deklarasyon divès jistisyab, grefye ak isye ki pa sispann mande ak pran gwo magogo nan men ti malere ak malerèz ki pa menm kadre ak tarif tablo konfòm nan.

Pou sèten grefye ak isye, sosyete a dinamik li pa estatik, pri sèvis yo monte se pa rapò ak chète lavi a ki pa sispann ogmante.

Yon deklarasyon ki pa chita sou okenn baz legal. Pou yon lòt gwoup, yon nouvo arète sou tarif jidisyè a se yon sèl mwayen ki kapab fwennen gwo tansyon nan mitan jistisyab, grefye ak isye nan site Kapwa Lamò a.

Genson HYPPOLITE