Fondasyon TRiboLAND ateri nan Wo Moustik nan kad fòmasyon gratis pou rejyon an

949


05 – 15 – 2024

Wo Moustik, Ayiti _____(TRiboLAND) Fondasyon TRiboLAND pa deside kanpa nan fòme jèn tankou adilt ki gen volonte pou aprann. Nan okazyon fèt Drapo a, se pral kou pa moun Wo Moustik. Fondasyon TRiboLAND pote bay moun Wo Moustik yon fòmasyon sou fabrikasyon pwodwi chimik,16 ak 17 me 2024 nan lokal Tabènak Bethesda.

Patisipan yo ap gen posiblite pou aprann fè: chanpay, savon likid, chanpou, mistolin, tabasko, vinèg, diven, sòs tomat, kremas mango ak pinòl soti 7è nan maten pou rive 2è nan aprè midi.

Moun ki patisipe nan fòmasyon sila pap peye yon Goud Lesko, pandan yap resevwa yon “sètifika patisipasyon” aprè fòmasyon an. Fondasyon TRiboLAND ap kontinye fòme jenn fanm ak jenn gason yon fason pou ede yo konbat chomaj, nan kreye pwòp biznis pa yo.

Comments are closed.