Lidè dwà sivil la, Jesse Jackson ansanm ak tout madanm li ospitalize pou enfeksyon kovid-19

1,888

08/21/21

Wàchennton_______(TRiboLAND) rainbow Push Coalition mete deyò jodi 21 out 2021 an yon nòt tris anonse ke lidè dwà sivil la ou ansyen politisyen demokràt la, Jesse Jackson 79 lane ansanm avèk madanm li Jacqueline 77 lane, yo tou 2 teste pozitif pou kovid-19, yo etène nan Northwestern Memorial Hospital, nan Chikago.

Reveran Jesse Jackson pase anpil tan ap milite anfavè nwà ameriken yo pou yon bon bout tan nan peyi Etazini. Li te jwen nominasyon demokratik pwezidansyèl 1984 e 1988 avèk sup`o yon pakèt vot afwo-ameriken ak blan liberal yo. Sepandan, sa pat fasilite Jackson genyen kous Maison Blanche lan.

Comments are closed.