Te gen yon lè: Leogane – Hasko

316

12\09\20

Triboland – Kòman fè yon peyi ki tap prodwi suk avèk yon agrikilti enpekab e fyab arive jounen jodi a defigiree degrengole jiskas ke moun pa sispan mande ou kwè se vre. Yon video ki pa sispan vironn gede rezo sosyàl yo montre te gen yon lè Ayiti te genyen yon sitèm lokomotif ki tap fasilite transpòtasyon kann pou prodiksyon suk kit e enpozan nan rejyon Karaib la. Apresyasyon pou moun ki lage yon parèy video ki se yon “devoir de mémoire.”

Comments are closed.