Regroupman estrikti politik non-alinye pou yon konsyansis nasyonal, mande chèf gouvenman an, respekte akò 21 desanm 2022 à.

768

08- 15 -2023

Jeremi, Ayiti____(TRiboLAND) Regroupman estrikti politik non-alinye pou yon konsyansis nasyonal, bwanch Grandans, mande chèf gouvenman an, Ariel Henry pou respekte ansanm pwen, ki te nan akò 21 desanm 2022 an, nan kad kreyasyon HCT a, dapwè pòt pawòl la, estrikti a, Pastè Gerlens Isidor pou bwanch Grandans

Selon akò a gouvenman an dwe travay dekonsè ak Wo Konsèy Tranzisyon an, sou keksyon: konsèy elektoral provizwa, refòm konstitisyonèl, refòm ekonomik, remaniman kabinè ministeryèl, sekirite nasyonal, e latriye.

Daprè regwoupmanb, si non jij yo nan kou kasasyon ke premye minis Ariel Henry nome apati enterè esonèl li, nan sans sa a, regwoupman estrikti politik non-alinye pou yon konsyansis nasyonal, bò kote pa yo nan Grandans pwomèt pou itilize lòt mwayen ki demokratik, pou fose gouvènman an respekte akò 21 desanm 2022 a.

Comments are closed.