Direksyon lekòl Bon Berger nan tèt kole ak estaf Valorize Valè yo dispoze plizyè sachè dlo pou bay ak prizon sivil Pòdpè a.

6
0
Share:
TRiboLAND


06 – 13 – 2024

Pòdpè, Ayiti__(TRiboLAND) Direksyon kolèj “Bon Berger” nan vil Pòdpè, ki genyen nan tèt li Mèt Cadet Fertil Le Sage nan tèt kole ak staff “Valorize Valè” yo, mete disponib anviwon 25 pakè dlo pou distribye ak prizonye yo nan prizon sivil Pòdpè a.

Nan sans sa a, alatèt staff Valorize Valè yo, Hérode Valmond ke tout moun konnen sou non K-navao, deklare ak la près ke yo pare nan kad aktivite sa a pou yo distribye yon lòt fwa ankò plizyè anvlòp bay prizonye yo nan prizon sivil sila.Konsyan sou sityasyon difisil prizonye yo nan prizon sivil Pòdpè a, kolèj Bon Berger di yo pap rete nan fòme bèl tèt sèlman nan bay moso ledikasyon, men yo deside akonpanye staff Valorize Valè yo nan fè sosyal pou ede sila yo ki plis pa kapab yo.

Share: