Pou pote amelyorasyon nan kalite sèvis li, Fonkoze pap fonksyone pandan 4 jou

831

08-13-2022

(TriboLAND) Nan sousi pou amelyore kalite sèvis li, Direksyon Sèvis Finansye Fonkoze a ap anonse tout kliyan yo, l’ap pase men nan sistèm enfomatik li itilize a, sa pèmèt li pap ka sèvi kliyan yo pandan kat (4) jou nan mwa dawout 2022 a. Jou yo, se :

Samdi 13 dawout
Vandredi 19 dawout
Samdi 20 dawout
Lendi 22 dawout

Direksyon an regrèt desizyon an, men yo pwomèt yap fè tout sak nesesè pou rezoud pwoblèm yo. Direksyon konte sou konpreyansyon kliyan yo, e li pwofite remèsye yo pou kolaborasyon ak pasyans yo.

Comments are closed.