Jij Méhu garçon, yon ansyen Gran Toryan Lakou Siperyè Dèkont mouri lòt bò Dlo

1
0
Share:
TRiboLAND

12/25/2021

Etazini_______(TRiboLAND) Apwè anpil “kase pari” ak kouraj ewoik, ansyen jij Lakou Siperyè Dèkont ak Kontansye Administratif, M. Méhu Millius Garçon kraze yon kite sa vandredi 24 desanm 2021 an nan peyi Etazini.

Garçon ki tap batay ak yon kansè nan pankreyas ki te nan dènye nivo li, te oblije vit e pwese antre nan peyi lòt bò dlo pou pi bon tretman grese sere, dapwè konfimasyon vis-pwezidan Lakou a, M. Rigavil Boisguéné ki deklare ke peyi Dayiti pèdi youn pami ti ponyen kad ki te entèg sou tèritwà Dayiti a.

M. Méhu Garçon ki te dèyè yon pakèt tras ak eksperyans ki boure ak konpetans, onètete, entegrite ak kalite ki pa danse kole ak kòripsyon ou krim jidisyè. Se sèten, tout zèl kàt sa yo ap pèmèt Garçon kontinye viv nan konsyans nasyon ayisyèn nan.

Ke nanm potorik mapou entèlèktyèl M. Méhu Millius Garçon repoze nan lapè etènèl! Ke Bondye egalman rekonfòte sa yo: fanmiy, zanmi, kòlèg patikilyèman Lakou Siperyè Dèkont ak Kontansye Administratif ki plonje jounen jodia nan lapèn!

Share: