GRAPNA ap travay trè di pou kore pwodiksyon nasyonal yo

0 110

PÒTOPWENS__(TRiboLAND) Alokazyon fèt patwonal Sen Jak, GRAPNA (groupe de recherche et d’appui à la production nationale) òganize depi 17 jiska 25 Jwiyè yon gwo fwa agwo-atizanal nan legliz Saint-Jacques nan Fermathe. Se yon okazyon pou yon gwap artizan ak pwoditè patizipe nan yon omble nasyonal e entènasyonal parèy gras avèk efò GRAPNA ki kreye yon fenèt etalaj pou entwodwi travay talantye sa yo, dapwè prezidan GRAPNA-a, Bertha Joseph Wainright.

Selon Madanm Wainright, GRAPNA se yon enstitisyon detèmine e ki gen vokasyon pou fè pwomosyon pwodwi nasyonal e kreye fenèt opòtinite ki ase pwofitab pou atizan ayisyen yo. Atizan patisipan yo gen pou resevwa yon akonpayman teknik ak yon fòmasyon sou kalite travay  yo ak posibilite pou yo patisipe nan gwo ekspozisyon nan nivo entènasyonal.

Youn pami gwo gwo objektif GRAPNA yo, se fòme atizan ak pwodiktè yo sou kalite travay yo, konsa yo kapab gen yon zèv ki konplètman “byen fini”, ki reponn ak egzijans ou nòm entènasyonal yo. Fwa sa ki se dezyèm edisyon nan yon total de 13 fwa GRAPNA konte mete sou pye pandan tout ane-a patikilyèman nan peyi Etazini.

Nan okazyon fwa legliz Sen Jak-la, pèleren yo ap gen opòtinite pou achte bèl travay moun tankou Jessica Devieux Merlin (Rose Créa-Tissus), Valet Ronald (Ronald Création), Marie Sherly Vincent (O’mara Création & Décor) pou nou site sa yo sèlman.

Leave A Reply